ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В СПОРТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2023.1.7

Ключові слова:

право власності, право приватної власності, спорт, спортивне право, спортивне змагання

Анотація

Сфера спорту – це не лише майданчик для спортсменів, де вони демонструють свої навички та вміння, але й складний механізм, де врегульовані в тому числі питання права власності. Перетин спорту і права має наслідком багато спірних питань, одним з яких є право власності у світі спорту. У даній статті проаналізовано майнові права у спорті, зокрема правове регулювання право власності на об’єкти спортивної інфраструктури та питання відновлення спортивної інфраструктури за допомогою інстру- ментів державно-приватного партнерства. Метою статті стало з’ясування ключових проблемних питань правового регулювання майнових прав у спорті, пропонуючи розуміння викликів, з якими стикаються як спортсмени, спортивні організації, держава та інвестори, що хочуть взяти участь у відновленні спортивної інфраструктури. Зроблено висновок, що постійно мінливий ландшафт спортивних майнових прав є цікавою і складною темою, що відкриває питання про те, хто має право контролювати, отримувати прибуток і приймати рішення щодо різних об’єктів спортивної інфраструктурі. У результаті дослідження розглянуто проблемні питання права власності у спорті. Підсумовано, що акту- альним питанням правового регулювання права власності у сфері спорту є адаптація національного законодав- ства до законодавства Європейського Союзу, адже дослідження спортивних відносин, які за своєю правовою природою мають міжнародний характер.

Посилання

Бідний М.: Внаслідок війни зруйновано та пошкоджено 343 об’єкти спортивної інфраструктури. Сайт Урядовий портал. 2023. https://www.kmu.gov.ua/news/matvii-bidnyi-vnaslidok-viiny-zruinovano-ta-poshkodzheno-343-obiektysportyvnoi-infrastruktury

Борисова О.В., Петрушевський Є.М. Система організації та управління спортом в Україні в умовах глобалізації. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2018. Вип. 3. С. 3–7. http://tmfvs-journal.uni-sport.edu.ua/article/view/154727

Гоцул І. Є. Реалізація державно-приватного партнерства у сфері фізичної культури та спорту в Україні. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Вип. 6. 2022. С. 75–79. https://pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/6_2022/12.pdf

Журило С. С., Гук І.-М. М. Державно-приватне партнерство в сфері спорту. Lex Sportiva. 2022. Вип. 2. C. 6–9. https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2021.2.2

Зниження корупційних ризиків та доступна інформація для громадян: в Україні впроваджується Електронний реєстр спортивних споруд. Урядовий портал. 2023. https://www.kmu.gov.ua/news/znyzhennia-koruptsiinykh-ryzykiv-tadostupna-informatsiia-dlia-hromadian-v-ukraini-vprovadzhuietsia-elektronnyi-reiestr-sportyvnykh-sporud

Кошовий О. Чому інвестори не бажають вкладати кошти в будівництво спортивних споруд? Юридична газета Online. 2014. https://yur-gazeta.com/publications/actual/chomu-investori-ne-bazhayut-vkladati-koshti-v-budivnictvosportivnih-sporud.html

Палюх А.Я. Державна підтримка професійного спорту: нормативно-правовий аспект. Актуальні проблеми держави і права. 2019. С. 151–159. http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/13090/%D0%90.%20%D0%AF.%20

%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%85%20%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83....pdf?sequence=1&isAllowed=y

Романенко С.С. Стратегічні вектори розвитку спортивно-оздоровчої діяльності в умовах глобальних викликів: національні особливості та завдання управління. Дисертація. Одеса. 2022. 413 c. https://ontu.edu.ua/download/dissertation/disser/2022/Disser-Romanenko.pdf

Шкребтій Ю.М. Спортивне законодавство зарубіжних країн і перспективи удосконалення системи фізичної культури та спорту в Україні. Правові основи фізичної культури і спорту в Україні. C. 2–6. https://core.ac.uk/download/pdf/304295336.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-21

Як цитувати

Ткалич, М. О. (2023). ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В СПОРТІ. Lex Sportiva, (1), 35–39. https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2023.1.7

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають