Мета та завдання

Метою наукового журналу «Lex Sportiva» є сприяння розвитку спортивного права як новітньої галузі правової науки і сфери правового регулювання, обмін науковим досвідом. 

Ця мета визначає основні завдання:

– об’єднання з метою обміну професійним досвідом науковців та осіб, які здійснюють дослідження в галузі спортивного права та суміжних галузях знань;

– сприяння розвитку спортивно-правової науки, підвищенню її ролі та значення в Україні;

– розробка пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України у сфері спорту.

У журналі публікуються статті провідних вітчизняних та іноземних учених, а також здійснюється популяризація наукових досліджень у галузі спортивного права.