Редакційна колегія

ГОЛОВНІ РЕДАКТОРИ:

Харитонов Євген Олегович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права, Національний університет «Одеська юридична академія»
E-mail: kharytonov@lexsportiva.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5521-0839
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221531234
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/29983342

Ткалич Максим Олегович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права, Запорізький національний університет
E-mail: tkalych@lexsportiva.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4224-7231
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216410210
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/30009065

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР:

Толмачевська Юлія Олегівна, аспірантка кафедри цивільного права, Національний університет «Одеська юридична академія», заступник директора, ГО «Асоціація спортивного права»
E-mail: tolmachevska@lexsportiva.in.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7964-8875

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Апаров Андрій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права та методики викладання правознавства, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
E-mail: aparov@lexsportiva.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9674-8360
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/7852615
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45644189

Болокан Інна Вікторівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права, Запорізький національний університет
E-mail: bolokan@lexsportiva.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1868-7552
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/32128575

Бондар Олександр Григорович, доктор юридичних наук, професор, перший проректор, Запорізький національний університет
E-mail: bondar@lexsportiva.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0738-1232
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/43477600,
https://www.webofscience.com/wos/author/record/28089164

Галянтич Микола Костянтинович, доктор юридичних наук, професор, в.о. завідувача відділу проблем приватного права, НДІ Приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України
E-mail: haliantych@lexsportiva.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0346-5308
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217736289

Давидова Ірина Віталіївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права, Національний університет «Одеська юридична академія»
E-mail: davydova@lexsportiva.in.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5622-671X
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/31972817

Коломоєць Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету, Запорізький національний університет
E-mail: kolomoiets@lexsportiva.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1101-8073
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217226780
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/35310936

Коструба Анатолій Володимирович, доктор юридичних наук, професор, професор Навчально-наукового юридичного інституту, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
E-mail: kostruba@lexsportiva.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9542-0929
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57197823711

Майданик Роман Андрійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
E-mail: maidanyk@lexsportiva.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1661-0535
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217737941
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/42689327

Самойленко Георгій Валерійович, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права юридичного факультету, Запорізький національний університет
E-mail: samoilenko@lexsportiva.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9455-1553
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/43338588

Сафончик Оксана Іванівна, доктор юридичних наук професор професор кафедри цивільного права, Національний університет «Одеська юридична академія»
E-mail: safonchyk@lexsportiva.in.ua
ORCID: https:// orcid.org/0000-0001-6781-8212
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/30769893

Сліпченко Святослав Олександрович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін, Харківський національний університет внутрішніх справ
E-mail: slipchenko@lexsportiva.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8891-7152
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208482920

Харитонова Олена Іванівна, доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедрою права інтелектуальної власності та патентної юстиції, Національний університет «Одеська юридична академія»
E-mail: kharytonova@lexsportiva.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9681-9605
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221528010
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/30005356

Харитонова Тетяна Євгенівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права, Національний університет «Одеська юридична академія»
E-mail: kharytonovatet@lexsportiva.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7998-5089
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/31013712

Хуан Карлос Риофрио Мартинез-Виллалба, доктор юридичних наук, професор, декан факультету права, Universidad de Los Hemisferios, Еквадор
E-mail: martynez-vyllalba@lexsportiva.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4461-1025
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209011982
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/4674488

Колодін Денис Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент, декан факультету цивільної та господарської юстиції, доцент кафедри кримінального права, Національний університет «Одеська юридична академія»
E-mail: kolodin@lexsportiva.in.ua
ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-6368-0849
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/30969819

Омельчук Олександр Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права, Національний університет «Одеська юридична академія»
E-mail: omelchuk@lexsportiva.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0082-3619
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/9909322

Шишка Олександр Романович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, Харківський національний університет внутрішніх справ
E-mail: shyshka@lexsportiva.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1396-0508
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208492006