УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНИМ ПАРТНЕРСТВОМ У СПОРТИВНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2022.2.2

Ключові слова:

державно-приватне партнерство, спорт, управління, бізнес, держава, спортивна інфраструктура, інновації, компанії, бюджет, інфраструктурні проекти

Анотація

Потреби України в спортивній інфраструктурі та обмежений фіскальний простір потребують ефективного управління державними інвестиціями задля стимулювання економічного розвитку, надання якісних послуг та стимулювання господарської діяльності. Реалізація інфраструктурних проектів задля задоволення суспільних послуг у процесі державно-приватного партнерства (далі – ДПП) широко розповсюджена в світі, адже зміщує акценти державного домінування у сфері створення та розподілу послуг, підвищує ефективність використання державних коштів за рахунок конкурентного управління, розподілу ризиків та відповідальності. ДПП може слугувати дієвим рішенням для створення (вдосконалення, реконструкції) спортивної інфраструктури, в умовах відсутності можливості фінансування таких об’єктів з державного бюджету. Головним інтересом приватного сектору при реалізації проектів у сфері спортивної інфраструктури в основному є використання таких об’єктів, тоді як державний сектор (що часто є власником таких об’єктів) здебільшого стурбований економікою утримання споруд та додатковими доходами для компенсації скорочення бюджету. Тому, в умовах обмежених ресурсів держави, співпраця державного та приватного партнера може слугувати ключем для успішного вдосконалення спортивної інфраструктури. У статті розглянуто проблемні питання управління державно-приватним партнерством у спортивній інфраструктурі, враховуючи національний та міжнародний досвід. Проаналізовано позитивний та негативний досвід реалізації ДПП у сфері спорту на прикладі Сінгапуру, Великобританії, Китаю, Індії, Литви та інших, а також підсумовано шляхи вдосконалення управління такими проектами. З’ясовано ризики у проектах ДПП та їх головних носіїв, зокрема виокремлено юридичний, політичний, операційний, фінансовий, екологічний, ринковий та інші ризики. Досліджено законопроекти щодо вдосконалення регулювання ДПП в Україні, а також звернуто увагу на проблемні питання управління. Зроблено висновок, що для створення дієвого партнерства між державним і приватним секторами важлива наявність стратегічного погляду на пріоритети державного інвестування, стабільної нормативної бази для ДПП та чітких критеріїв відбору й можливостей для ефективного управління ДПП.

Посилання

Державно-приватне партнерство в контексті управління державними інвестиціями в Україні. URL: https://documents1.worldbank.org/curated/en/495131467995051959/pdf/106249-UKRANIAN-WP-P153935-PUBLIC-Public-Investment-UKR-Web-cover.pdf

Заступниця голови Комітету з питань антикорупційної політики Галина Янченко: Парламент реформує державно-приватне партнерство задля швидкої відбудови України. URL: https://www.rada.gov.ua/news/razom/228779.html

Єгоричева С. Б., Лахижа М. І. Публічно-приватне партнерство в посткомуністичних країнах : монографія. Київ : ІПК ДСЗУ, 2020. 304 с. URL: http://jmce.ukma.edu.ua/sites/default/files/LazhyhaEgor.pdf

Круглов В. В. Розвиток державно-приватного партнерства в Україні: механізми державного регулювання : монографія. Харків : ХарРІ НАДУ «Магістр», 2019. 252 с. URL: https://www.researchgate.net/profile/Vitalij-Kruglov/publication/342871827_Rozvitok_derzavno-privatnogo_partnerstva_v_Ukraini_mehanizmi_derzavnogo_reguluvanna/links/5f11f4a34585151299a1f177/Rozvitok-derzavno-privatnogo-partnerstva-v-Ukraini-mehanizmi-derzavnogoreguluvanna.pdf

Філлипова С.В., Малін О.Л. Державно-приватне партнерство: проблемні питання та стратегічні завдання в умовах смартизації інноваційного розвитку. Економіка: реалії часу. 2017. № 5 (33). С. 5–15. URL: https://economics.net.ua/files/archive/2017/No5/5.pdf

KPMG. Business of Sports New Delhi: Confederation of Indian Industry. URL: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/in/pdf/2016/09/the-business-of-sports.pdf

Sports Sector Gets the Infrastructure Status. URL: http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=151278

Gobikas M., Čingiene V. Public-private partnership in youth sport delivery: local government perspective. Journal of Physical Education and Sport. 2021. № 21. P. 1185–1190. URL: https://efsupit.ro/images/stories/aprilie2021/Art%20150.pdf

Hurk M., Verhoest K. The governance of public-private partnerships in sports infrastructure: Interfering complexities in Belgium. International Journal of Project Management. 2015. № 33 (1). P. 201–211. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263786314000969

Lee L. Sports Hub takeover: What is a public-private partnership and have they worked in Singapore? URL: https://www.todayonline.com/singapore/sports-hub-takeover-what-public-private-partnership-and-have-they-workedsingapore-1922066

Vaidya J. Public Private Partnerships in Sports: A Desideratum. Categories of Blog Posts. Sport Law. URL: https://jashvaidya.wordpress.com/2017/07/30/public-private-partnerships-in-sports-a-desideratum/

Busscher T., Verweij S., Brink M. (2022) Private management of public networks? Unpacking the relationship between network management strategies in infrastructure implementation. Governance. 2022. № 35. P. 477–495. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/gove.12602

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-06

Як цитувати

Huk, I.-M. M., & Davydova, I. V. (2023). УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНИМ ПАРТНЕРСТВОМ У СПОРТИВНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ. Lex Sportiva, (2), 8–12. https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2022.2.2

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають