ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗГЛЯДУ СПОРТИВНИХ СПОРІВ У НАЦІОНАЛЬНИХ СУДАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2022.2.1

Ключові слова:

спортивні правовідносини, спортивний спір, спортивна федерація, арбітраж, медіація

Анотація

Статтю присвячено дослідженню можливості розгляду та вирішення спортивних спорів національними судами України. Визначено взаємозв’язок особливостей спортивних спорів з вибором способів їх вирішення. Встановлено, що спортивні федерації, асоціації, спілки, об’єднання тощо є громадськими об’єднаннями, тому утворюються і діють на принципах, зокрема, добровільності, самоврядності, рівності перед законом. Доведено, що якщо статутом спортивної федерації визначено органи здійснення спортивного правосуддя, яким підпорядковано вирішення спортивних спорів, такі спори є предметом арбітражного провадження і не можуть бути розглянуті національними судами у судовому порядку будь-якої юрисдикції. Визначено, що законними та ефективними способами вирішення спортивних спорів є переговори сторін, арбітраж та медіація, яка зазвичай є або окремим способом вирішення спору, або стадією перед зверненням до арбітражу. При цьому медіація передбачена для вирішення договірних спорів і не може застосовуватися щодо допінгу, корупції та договірних матчів. Доведено, що арбітраж є оптимальним способом вирішення спортивних спорів та на прикладі органів УАФ встановлено, що хоч в Україні не створено єдиний спортивний арбітраж, при спортивних федераціях фактично діють органи спортивного арбітражу, повноваження яких поширюються на певний вид спорту. Визначено, що органами спортивного правосуддя УАФ є Контрольно-дисциплінарний та Апеляційний комітети, а спори, що виникають між суб’єктами футболу, вирішує ПВС УАФ. Рішення Апеляційного комітету УАФ та ПВС УАФ можуть бути оскаржені в САС. Зроблено висновок, що спортивні спори в Україні мають вирішуватися в позасудовому порядку, при цьому на сьогодні найпоширенішим способом їх вирішення є звернення до арбітражів. Такі арбітражі фактично створюються та діють при відповідних спортивних федераціях.

Посилання

Давидова І., Берназ-Лукавецька О. Extrajudicial institutions in resolution of sports disputes. Часопис цивілістики. 2021. № 43. С. 66–71. URL: https://doi.org/10.32837/chc.v0i43.446 (дата звернення: 26.10.2022).

Бордюгова А. Система судов в сфере спорта. URL: https://pravo.ua/articles/sistema-sudov-v-sfere-sporta/ (дата звернення: 27.10.2022).

Галянтич М., Коструба А. Поліваріативність розгляду спорів у сфері професійного спорту: дискусійні питання. Lex Sportiva. 2021. № 1. С. 8–12. URL: https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2021.1.2 (дата звернення: 27.10.2022).

Саннікова М. Організаційно-правові умови створення спортивного арбітражу в Україні. Слобожанський науковоспортивний вісник. 2019. № 2(70). С. 64–68. URL: http://repo.khdafk.kh.ua/bitstream/123456789/979/1/9994-3886-PB.pdf (дата звернення: 27.10.2022).

Сіткар В., Сіткар С. Особливості судового та медіаційного процесу врегулювання спортивних спорів. Zeszyty naukowe turystyka i rekreacja. 2021. № 28 (2). С. 33–43. URL: https://wydawnictwa.wstijo.edu.pl/dokpdf/zn/fulltext/zeszyt_naukowy_tir_nr_28.pdf (дата звернення: 27.10.2022).

O’Leary L. Independence and impartiality of sports disputes resolution in the UK. The International Sports Law Journal. Т. 21. С. 243–256. DOI: https://doi.org/10.1007/s40318-021-00189-9 (дата звернення: 27.10.2022).

Rigozzi A. Challenging Awards of the Court of Arbitration for Sport. Journal of International Dispute Settlement. 2010. Т. 1, № 1. С. 217–265. DOI: https://doi.org/10.1093/jnlids/idp010 (дата звернення: 27.10.2022).

Конституція України: від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР: станом на 1 січ. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text (дата звернення: 27.10.2022).

Про фізичну культуру і спорт : Закон України від 24.12.1993 р. № 3808-XII: станом на 1 жовт. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text (дата звернення: 27.10.2022).

Про громадські об’єднання : Закон України від 22.03.2012 р. № 4572-VI: станом на 12 черв. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text (дата звернення: 27.10.2022).

Постанова Верховного Суду від 08.04.2021 р. у справі № 757/11487/17-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96208050 (дата звернення: 21.10.2022).

Постанова Верховного Суду від 20.11.2019 р. у справі № 757/11542/17-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86241173 (дата звернення: 21.10.2022).

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 27.03.2019 р. у справі № 826/4734/16. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/81014006 (дата звернення: 27.10.2022).

Arbitration costs. Tribunal Arbitral du Sport/Court of Arbitration for Sport. URL: https://www.tas-cas.org/en/arbitration/arbitration-costs.html (дата звернення: 27.10.2022).

CAS Mediation Rules. Tribunal Arbitral du Sport/Court of Arbitration for Sport. URL: https://www.tas-cas.org/en/mediation/rules.html (дата звернення: 27.10.2022).

Статут Громадської спілки «Українська асоціація футболу» від 16.06.2017 р.: станом на 17 трав. 2019 р. URL: https://uaf.ua/files/biblioteka/Статут-УАФ.pdf (дата звернення: 26.10.2022).

Регламент ПВС ФФУ : протокол Виконавчого комітету ФФУ від 10.07.2018 р. № 8. URL: https://uaf.ua/files/biblioteka/Регламент-2018%20(style2).pdf (дата звернення: 26.10.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-06

Як цитувати

Гніздовська, Г. М., & Киреєва, Н. С. (2023). ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗГЛЯДУ СПОРТИВНИХ СПОРІВ У НАЦІОНАЛЬНИХ СУДАХ. Lex Sportiva, (2), 3–7. https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2022.2.1

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають