ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ СПОРТСМЕНІВ- ПРОФЕСІОНАЛІВ У НАЦІОНАЛЬНИХ СУДАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2023.1.3

Ключові слова:

спортивний контракт, трудовий договір, контракт, цивільно-правовий контракт, професійний спорт.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблемних питань, що виникають при захисті трудових прав спортсменів-професіоналів у національних судах. Складність таких справ пов’язана, у першу чергу, з відсутністю законодавчого закріплення правової природи спортивного контракту як трудового договору. Встановлено, що в юридичній науці відсутня єдність поглядів на правову природу спортивного контракту і існує три основні підходи: цивільно-правовий, трудовий та змішаний. Прихильники цивільно-правового підходу виділяють ознаки, які притаманні спортивному контракту, але не можуть бути притаманні трудовому договору (на відміну від цивільно- правового), проте на підставі аналізу наукової літератури зроблено висновок, що такий підхід є недостатньо обґрунтованим. Встановлено, що окремі представники цивільно-правового підходу не заперечують, що спортивний контракт може бути трудовим договором. Аргументовано, що змішаний підхід до правової природи є досить обґрунтованим, проте має певні недоліки. Доведено, що спортивний контракт є особливою формою трудового договору – контрактом, в якому сторони самостійно можуть визначити строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін, умови розірвання договору тощо. Висунуто тезу, що застосування до спортивного контракту саме норм законодавства про працю дозволяє кращим чином захистити права спортсмена, адже в трудовому законодавстві передбачено значно більше гарантій прав працівника, ніж в цивільному – виконавця, який надає послуги. Встановлено, що серед спортивних асоціацій та федерації немає єдності щодо правової природи спортивного контракту. На підставі аналізу судової практики зроблено висновок, що суди при вирішенні спорів, що виникають зі спортивного контракту, керуються нормами трудового законодавства. Встановлено, що основним джерелом права, яке містить норми, що регулюють правовідносини щодо укладання, виконання та припинення спортивного контракту, є законодавство України про працю. Зроблено висновок щодо доцільності чіткого визначення в законодавстві, що джерелом правового регулювання правовідносин з укладання, виконання та припинення спортивного контракту має бути законодавство України про працю.

Посилання

Про фізичну культуру і спорт : Закон України від 24.12.1993 р. № 3808-XII : станом на 27 жовт. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text (дата звернення: 20.12.2022).

Постанова Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 01.03.2019 р. у справі № 344/16851/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80390924# (дата звернення: 20.12.2022).

Чепис О. І., Кекерчень М. І. Контракт футболіста як особлива форма трудового договору. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 1. С. 150–155.

Суха Ю. С. Цивільно-правові договори у сфері професійного спорту : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Одеса, 2014. 20 с. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/819 (дата звернення: 19.12.2022).

Тіхонова М. А. Огляд національного законодавства, що регулює спортивні правовідносини. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток вітчизняного права : матеріали всеукр. науково-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 24 лют. 2017 р. Одеса, 2017. С. 140–144. 6. Омельчук О. С. Цивільно-правова природа професійного спортивного контракту. Шерешевські читання «Проблеми цивільно-правового захисту прав власників у сучасних умовах інтеграційного розвитку України» : Матеріали Всеукр. науково-практ. конф., присвяч. 85-річчю акад. В. В. Луця, м. Одеса, 7 груд. 2018 р. Одеса, 2018. С. 59–60.

Ткалич М. О. Правова природа та особливості укладення контракту про спортивну діяльність. Актуальні проблеми держави і права. 2009. № 51. С. 326–333. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_51_55 (дата звернення: 20.12.2022).

Tleumuratov M. The Concept of Sports Relationships: Characteristics and Classification. International Journal of Development and Public Policy. 2021. Т. 1, № 6. С. 110–116. URL: https://openaccessjournals.eu/index.php/ijdpp/article/ view/621 (дата звернення: 20.12.2022).

Кампі О., Будкевич Г., Гавришко С. Правові аспекти регулювання праці професійних спортсменів в Україні. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. 2016. № 1. С. 17–23. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Fvs_2016_1_5 (дата звернення: 19.12.2022).

Чорноус О. В. Проблеми правового регулювання трудових відносин зі спортсменами. Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України: збірник наукових праць. Харків, 2019. С. 57–59. URL: https://www.univd.edu.ua/general/publishing/konf/31_05_2019/pdf/10.pdf (дата звернення: 20.12.2022).

Регламент Української асоціації футболу зі статусу і трансферу футболістів. Офіційний сайт УАФ. URL: https://uaf.ua/files/2021%20УАФ%20Регламент%20зі%20статусу%20і%20трансферу%20футболіств.pdf (дата звернення: 20.12.2022). 12. Документи. Офіційний сайт ФБУ. URL: https://fbu.ua/dokumenty (дата звернення: 19.12.2022).

Суперліга – Документація. Офіційний сайт Федерації волейболу України. URL: https://www.fvu.in.ua/uk/ dokumentatsiya (дата звернення: 19.12.2022).

Кодекс законів про працю України : Кодекс України від 10.12.1971 р. № 322-VIII : станом на 11 груд. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення: 20.12.2022).

Рішення Апеляційного суду Донецької області від 19.12.2013р. у справі № 0501/2754/2012. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/36335288 (дата звернення: 09.01.2023).

Постанова Верховного Суду від 08.04.2020 р. у справі № 524/8300/18-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/88749630 (дата звернення: 20.12.2022).

Постанова Житомирського апеляційного суду від 23.11.2020 р. у справі № 286/772/20. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/93069036 (дата звернення: 20.12.2022).

Постанова Верховного Суду від 12.07.2021 у справі № 344/16851/17 (URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/98432905. (дата звернення: 09.01.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-21

Як цитувати

Гніздовська , Г. М., & Гречко, Ю. Л. (2023). ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ СПОРТСМЕНІВ- ПРОФЕСІОНАЛІВ У НАЦІОНАЛЬНИХ СУДАХ. Lex Sportiva, (1), 12–18. https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2023.1.3

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають