ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ КІБЕРСПОРТСМЕНІВ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2023.1.2

Ключові слова:

кіберспорт, гравці, ігрова підготовленість, модель, структура, геймер.

Анотація

Підготовка кіберспортсменів в закладах вищої освіти стає все більш професійною: в багатьох закладах освіти готують фахівців з різних ІТ-спеціальностей. Досліджено стан, особливості техніко-тактичної підготовки кіберспортсменів в закладах вищої освіти, визначення її структури та значущості у кіберспортивному середовищі. Вони можуть варіюватися залежно від конкретного навчального закладу, але основні аспекти включають програми, які обговорюються в роботі. Це такі як спеціалізовані програми щодо викладання предметів; програми щодо тренування та практики; програми щодо фахівців та тренерів; програми щодо академічної підтримки; участь у турнірах; програми з командної роботи та лідерства. Викликами підготовки кіберспортсменів в закладах вищої освіти є: не встановлені чіткі стандарти та регуляції щодо підготовки кіберспортсменів, в тому числі і в закладах вищої освіти; відсутня достатня кількість кваліфікованих тренерів та фахівців з кіберспорту, які б могли забезпечити студентам належну підтримку та навчання. З’ясовано, що в кіберспорті психологічні та розумові здібності відіграють важливу роль у змагальній успішності та розвитку гравців. Розглянуто теоретичний, фізичний, технічний, тактичний, психологічний та інтегративний види підготовки кіберспортсменів, кожен з яких має специфіку, зумовлену характером взаємодії. Акцентовано увагу на те, що особливості підготовки кіберспортсменів в закладах вищої освіти мають бути обов’язковими, якщо налаштовуватися на високі результати, але можуть варіюватися залежно від конкретного навчального закладу. Тим не менш, вони включають в себе конкретні програми, які зазначаються в роботі. Авторами доведено, що особливості підготовки кіберспортсменів в закладах вищої освіти можуть змінюватися з часом, оскільки кіберспорт швидко розвивається і змінюється. Однак, загалом, основна мета полягає в поєднанні кіберспортивних навичок з академічною освітою, щоб студенти отримували як професійну, так і освітню підготовку.

Посилання

Морозова О. О. Місце кіберспорту в системі фізичної культури. Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання та спорту в закладах освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції м. Кременчук, 25 квітня 2019 р. 2019. C. 168–17.

Толмачевська Ю.О. Правове регулювання сфери кіберспорту: загальні положення. Lex Sportiva. 2021. № 2. С. 27–31.

Онопко В.О. Проблеми спортивної підготовки у кіберспорті. В.: Мат. VIII Всеукраїнської студентської науково- практичної конференції «Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві». 2015. С. 94−96.

Фєдосов Д.В., Толмачевська Ю.О. Особливості оподаткування кіберспортивної діяльності в Україні. Lex Sportiva. 2022. № 1. С. 25-29.

Froboese I, Rudolf K, Wechsler K, Tholl C, Grieben C. eSport Studie 2019. eSportler im Fokus der Wissenschaft: German Sports University Cologne, AOK, BGF; 2019.

Кисельов В. Передумови розвитку студентського кіберспорту в Україні. Цифрові технології в процесі підготовки спортсменів в умовах формального і неформального навчання : матеріали І міжнародної науково-практичної конференції : / відповід. ред. Д.В. Бермудес. Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. С. 25–27.

Кубок з кібердисципліни "CS 1.6" URL: https://www.fcit.od.ua/tpost/33o4ngxrl1-kubok-z-kberdistsiplni-cs-16

Шинкарук О. Модель ігрової підготовленості гравців у кіберспорті. Спортивний вісник Придніпров’я. 2022. C. 158-168. DOI: 10.32540/2071-1476-2022-2-158

Алексєєва І.А., Алексєнко Я.В. Особливості фізичної підготовки кіберспортсменів. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту. 2020, № 4. С. 12–14.

Кудряшова Т.І., Лисенко Т.І., Морозова О.О. Місце та ознаки кіберспорту як спортивної дисципліни 2021. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/conferences/article/view/11218/10523

Єременко Н. П. Сучасні проблеми рухової активності у кіберспорті. / Н. П. Єременко // Молодь та олімпійський рух: Збірник тез доповідей XIV Міжнародної конференції молодих вчених, 19 травня 2021 року. К., 2021. 287 с.

Вишневецька В.П., Гордєєва М.В., Бортнік М.С. Ефективність змагальної діяльності в кіберспорті та чинники, що на неї впливають. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2023. Випуск 4 (163). C. 62-67. DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2023.04(163).12

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-21

Як цитувати

Барсукова, Т. О., Василенко, М. Д., Слатвінська, В. М., & Чертов, І. І. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ КІБЕРСПОРТСМЕНІВ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Lex Sportiva, (1), 6–11. https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2023.1.2

Номер

Розділ

Статті