ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЗІ СПОРТСМЕНАМИ- ПРОФЕСІОНАЛАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2022.2.3

Ключові слова:

спорт, фізична культура, трудовий договір, контракт, правове регулювання праці спортсменів

Анотація

Фізична культура і спорт посідають важливу роль в державній політиці. Україна в ст.4 Закону «Про фізичну культуру і спорт» визначила цей напрямок як пріоритетний гуманітарної політики та важливим чинником всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя. Зрозуміло, що залучення населення до занять фізичною культурою та спортом, а також успіхи професійних спортсменів у міжнародних змаганнях є незаперечним доказом життєздатності та духовної сили будь-якої нації, сприяють створенню позитивного іміджу держави на міжнародній арені. Тому державна підтримка фізичної культури та спорту є одним із важливих напрямів соціально-економічної політики нашої країни. Залучення наших громадян до занять спортом, збільшення кількості людей зацікавлених у прийнятті участі в змаганнях, формування спортивних шкіл та розвиток професійного спорту представляється можливим тільки при створенні ефективної нормативно-правової бази. У такій ситуації актуальними стають теоретичні дослідження, які проводяться для вдосконалення правового регулювання суспільних відносин, у тому числі які виникають у різних сферах фізичної культури та спортивної діяльності. Дослідження у сфері трудової діяльності спортсменів дозволяють зробити висновок про спробу розглянути сферу фізичної культури та спорту через призму правового регулювання, зокрема узагальнити, систематизувати та прокоментувати законодавство, яке регулює трудові відносини у сфері спорту. В статті розкривається специфіка спортивного договору (контракту), його правова природа та сутність. Наголошено на тому, що трудові правовідносини в спорті попри свою важливість не є достатньо врегульованими. Очевидно, що ефективне врегулювання має розпочинатися із правового впорядкування базових термінів, належного правового врегулювання суспільних відносин, які виникають в цій сфері, серед яких і трудові відносини із спортсменами-професіоналами.

Посилання

On physical culture and sports: Law of Ukraine of December 24, 1993. № 3808-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text (application date: 14.10.2022).

Korzh S. O, Lykhovyd A.V. Innovatsiini tekhnolohii v systemi pidvyshchennia kvalifikatsii fakhivtsiv fizychnoho vykhovannia i sportu [Innovative technologies in the system of professional development of physical education and sports specialists]: materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference. April 16–17. 2020. Sumy : Sumy State University, 2020. P. 255–258 (in Ukrainian).

Manfred, Robert D. Jr. Labor Law and the Sports Industry. Hofstra Labor and Employment Law Journal. Vol. 17: Iss. 1, Article 5. URL: scholarlycommons.law.hofstra.edu/hlelj/vol17/iss1/5

Resolution dated 14.06.2021 № 1840/3227/18 of the Supreme Court. Cassation Administrative Court. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/97667295 (application date: 20.10.2022).

Recommendation on the employment relationship No. 198 of the International Labour Organization dated May 31, 2006. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU06293 (application date: 20.10.2022).

Obolenskyi O. Iu. Derzhavna sluzhba: navchalnyi posibnyk [Civil service: study guide]. Kyiv : KNEU, 2003. 344 p. (in Ukrainian).

Classifier of professions DK 003:2010: Order of the State Committee of Ukraine on Technical Regulation and Consumer Policy 28.07.2010 № 327 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text (application date: 18.10.2022).

Decent work in the world of sport. Issues paper for discussion at the Global Dialogue Forum on Decent Work in the World of Sport (Geneva, 20–22 January 2020). URL: chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_728119.pdf (application date: 19.10.2022).

Pysareva M.V. Pravove rehuliuvannia trudovoi diialnosti sportsmeniv [Legal regulation of the labor activity of athletes]: dissertation of a doctor of legal sciences : 12.00.05 / Luhansk Eastern Ukrainian University named after V. Dal, 2014. 210 p. (in Ukrainian).

Code of Labor Laws: Code of Ukraine dated 10.12.1971 № 322-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (application date: 15.10.2022).

Joint Recommendations on minimum requirements of employment contracts in the sports sector by EASE and EURO-MEI. URL: chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.easesport.eu/wp-content/uploads/2021/03/joint-recommendations-employment-contracts.pdf (application date: 20.10.2022).

Maidanyk R. A. Lokalni akty v tsyvilnomu pravi Ukrainy: poniattia, pryroda, klasyfikatsiia [Local acts in the civil law of Ukraine: concept, nature, classification]. URL: file:///D:/Downloads/bmju_2011_10_15%20(3).pdf. (application date: 21.10.2022) (in Ukrainian).

Zalizko O. Dzherela rehuliuvannia pryvatnykh sportyvnykh vidnosyn [Sources of regulation of private sports relations]. International law. 2017. № 4. URL: chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/4/39.pdf (application date: 22.10.2022) (in Ukrainian).

Vaskevych V. P. Obzor raboty kruhloho stola na temu “Lokalnye akty sportyvnykh orhanyzatsyi: teoryia y yurydycheskaia praktyka” [Review of the work of the round table on the topic “Local acts of sports organizations: theory and legal practice”]. URL: http://www.vestnykeps.ru/0410/46.htm. (application date: 22.10.2022) (in Russian).

Total and Partial Unemployment TPU 415.4 : веб-сайт. URL: https://edd.ca.gov/en/uibdg/total_and_partial_unemployment_tpu_4154/ (дата звернення: 20.10.2022).

Nicholson R. Are Professional Athletes Employees? The relationship between Sports Governing Bodies and athletes: should they be treated as employees? URL: https://edd.ca.gov/en/uibdg/total_and_partial_unemployment_tpu_4154/(application date: 23.10.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-06

Як цитувати

Кисельова, О. І. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЗІ СПОРТСМЕНАМИ- ПРОФЕСІОНАЛАМИ. Lex Sportiva, (2), 13–19. https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2022.2.3

Номер

Розділ

Статті