СУБ’ЄКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПОРТИВНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2022.1.2

Ключові слова:

спортивне право, приватне право, спортивні правовідносини, суб’єкти відносин у сфері спорту, правосуб’єктність

Анотація

Стаття присвячена аналізу спортивних приватних правовідносин та аналізу одного з елементів правовідносин – субʼєкта спортивних приватних відносин. «Суб'єкт права» є однією з базових категорій як загальної теорії права та держави, так і галузевих юридичних наук, один з елементів поняття «правовідношення». Провідна роль суб'єкта права визнається і в практичній юриспруденції, в правовідносинах, що складаються в усіх сферах соціально-економічного життя. Правосуб'єктність (сукупність право-, діє- і деліктоздатності) утворює першооснову всякого руху правової матерії, лежить в основі всіх процесів правореалізації. Саме суб'єкт права виступає носієм предметно-практичної вольової юридичної діяльності, призводить в рух правові норми, надає їм якість справжнього регулятора суспільних відносин. Наявність у спортивного приватного права окремого предмета правового регулювання – спортивних відносин – змушує нас говорити про особливий склад і правовий статус їх учасників. Крім того, сама постановка питання про галузевий правовий режим деякими науковцями пов'язується зі специфікою суб'єктів відповідних правовідносин. З огляду на різноманіття спортивних приватних відносин, класифікація їх суб'єктів можлива з широкого кола підстав. В статті зроблені висновки, що законодавство України не дає визначення «спортивний агент», «спортивний представник», «спортивна діяльність». Відповідно до сучасного законодавства України, спортсмени-професіонали можуть укласти зі спортивною організацією виключно трудовий договір (контракт), правовий статус спортсмена-любителя законами України не встановлюється. У чинному законодавстві встановлюється перелік спортивних організацій, які можуть бути утворені в різних організаційно-правових формах. Дані організаційно-правові форми визначають і правовий статус тієї чи іншої фізкультурно-спортивної організації. Перспективи розвитку спортивного приватного права в майбутньому тяжіють до систематизації та класифікації субʼєктів відповідних правовідносин, уточненню їхніх прав та обовʼязків.

Посилання

Шагиева Р.В. Правоотношения и их роль в реализации права. Вестник РУДН, серия Юридические науки, 2015. № 3. С. 92-99.

Кикоть Г.В. Юридичні факти в системі правовідносин : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Київ, 2006. 19 с.

Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. Москва: Юридическая литература, 1974. 352 с.

Цивільний кодекс України: Закон від 16.01.2003 № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 01.02.2022).

Про фізичну культуру і спорт : Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text (дата звернення: 01.02.2022).

Про міністерство молоді та спорту України: Положення від 2 липня 2014 р. № 220. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-2014-%D0%BF#Text (дата звернення: 01.02.2022).

Сімейний кодекс України: Закон від 10.01.2002 № 2947-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text (дата звернення: 01.02.2022).

Регламент з атестації футбольних клубів Української Премʼєр-ліги Федерації футболу України від 2018 року. URL: https://uaf.ua/ (дата звернення: 01.02.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-05

Як цитувати

Тіхонова, М. А. (2022). СУБ’ЄКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПОРТИВНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА. Lex Sportiva, (1), 12–19. https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2022.1.2

Номер

Розділ

Статті