ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ У ОНЛАЙН-ВІДЕОІГРАХ ЯК СПОСІБ ПРИХОВАТИ КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2023.2.2

Ключові слова:

корупційний злочин, неправомірна вигода, онлайн-відеоігри, онлайн-сервіс, Steam.

Анотація

В юридичній практиці існує значна кількість прецедентів приховування факту надання та/або отримання неправомірної вигоди задля уникнення покарання за вчинення корупційного злочину. Необхідність виявлення і аналізу існуючих та потенційно можливих способів приховання корупційних діянь є основою превентивної антикорупційної діяльності, особливо, якщо вона реалізується в контексті цивільного та спортивного права. Метою дослідження є аналіз процесу приховання факту одержання (отримання) неправомірної вигоди шляхом використання онлайн-відеоігор та їх платних послуг у корупційних цілях. У ході аналізу основних проблем щодо запобігання та розслідування злочинів, здійснених у такий спосіб, встановлено відсутність жодних правочинів між сторонами корупційного протиправного діяння під час обміну ігровими предметами в онлайн-сервісі Steam для надання (отримання) неправомірної вигоди. Доведено, що в межах відкритого провадження у справі про корупційне правопорушення, відповідно до українського законодавства, основною проблемою правоохоронних органів стане відсутність доступу до історії обміну підозрюваних у онлайн-сервісі Steam та взаємодія з власником цього сервісу – компанією Valve, що у своїй господарській діяльності керується законодавством штату Вашингтон (США). Виявлено, що існує перешкода для встановлення факту корупційного правопорушення у можливості видалення особистих акаунтів Steam підозрюваними без згоди з власником онлайн-сервісу, в результаті чого повністю видаляється історія обміну як основний доказ, при цьому відновлення усіх операцій можливе лише у випадку, коли компанія Valve буде залучена свідком у кримінальному провадженні, що суттєво ускладнюється через міжнародний характер протиправного діяння. Обґрунтовано складність процедури доведення корупційного злочину в суді, оскільки невідомо, чи будуть прийняті докази у вигляді листування між сторонами правопорушеннями в онлайн-сервісі Steam або будь-якій онлайн-відеогрі, які не віднесено до соціальних мереж та сервісів електронного листування. Також доведення автентичності таких доказів може бути сумнівним через можливість їх коригування та підробки за допомогою функціоналу онлайн-сервісу Steam. Порушені у статті проблеми відкривають нові горизонти для вдосконалення антикорупційного законодавства та процесу, а тому є перспективою подальших досліджень авторів.

Посилання

Corruption Perceptions Index – 2023. Transparency International Ukraine. URL: https://ti-ukraine.org/en/research/corruption-perceptions-index-2023

Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки : Постанова Кабінет Міністрів України від 4 березня 2023 р. № 220. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-2023-%D0%BF#Text

Пісний В. І., Полях А. М. Спосіб вчинення легалізації (відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди. Juris Europensis Scientia. 2023. Вип. 1. С. 159–164. DOI: https://doi.org/10.32782/chern.v1.2023.30

Кимлик Н. В. Злочини корупційної спрямованості: способи їх приховування. Вісник Академії адвокатури України. 2014. Т. 11. № 3. С. 64–72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2014_11_3_9

Косаняк С. С. Способи готування, способи вчинення зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги та способи маскування злочинних дій. Південноукраїнський правничий часопис. 2019. Вип. 1. С. 23–27. DOI: https://doi.org/10.32850/sulj.2019.1-6

Шатрава С. О., Чишко К. О. Зарубіжний досвід запобігання та протидії корупції в країнах Азії та перспективи його використання в Україні. Держава та регіони. Серія: Право. 2023. № 1(79). С. 348–353. DOI: https://doi.org/10.32840/1813-338X-2023.1.57

Зарічанський О. А. Психологічні методи виявлення й аналізу корупційної поведінки у державних структурах. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія. 2023. № 4. С. 45–50. DOI: https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2023.4.9

Coufalová B., Pinkava J. Corruption in sports environment. International and Comparative Law Review. 2013. Vol. 13. No. 2. P. 97–110. DOI: https://doi.org/10.1515/iclr-2016-0073

Serby T. Sports corruption: Sporting autonomy, Lex Sportiva and the rule of law. Entertainment and Sports Law Journal. 2017. Vol. 15. No. 1. P. 1–9. DOI: https://doi.org/10.16997/eslj.204

Gardiner S., Parry J., Robinson S. Integrity and the corruption debate in sport: Where is the integrity? European Sport Management Quarterly. 2017. Vol. 17. No. 1. P. 6–23. DOI: https://doi.org/10.1080/16184742.2016.1259246

Philippou C., Hines T. Anti-bribery and corruption policies in International Sports Governing Bodies. Frontiers in Sports and Active Living. 2021. No. 3. 649889. DOI: https://doi.org/10.3389/fspor.2021.649889

Давидова І. В., Білошкурський М. М. Договір дарування як спосіб уникнути покарання за корупційні злочини. Часопис цивілістики. 2023. Вип. 50. С. 18–23. DOI: https://doi.org/10.32782/chc.v050.2023.3

Постанова Верховного суду від 21.06.2023 р., судова справа № 916/3027/21. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/112088045

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : Закон України від 05.10.2017 р. № 2163-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text

Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

Бодунова О. М. Запобігання злочинності у сфері інформаційних технологій в умовах воєнного стану в Україні. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія: Право. 2023. Том 2. № 75. С. 83–87. DOI: https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.2.13

Howarth J. How Many Gamers Are There? (New 2024 Statistics). Exploding Topics. URL: https://explodingtopics.com/blog/number-of-gamers

Donnelley P. Fortnite ‘used by crime gangs’ to groom kids to become their drug mules. Daily Star. 21.03.2021. URL: https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/fortnite-used-crime-gangs-groom-23770218

Counter-Strike 2. Steam. URL: https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/?

Dota 2. Steam. URL: https://store.steampowered.com/app/570/Dota_2/?

Steam Subscriber Agreement. Steam. URL: https://store.steampowered.com/subscriber_agreement/english/

Steam Online Conduct. Steam. URL: https://store.steampowered.com/online_conduct/

Account Deletion – Common Questions. Steam. URL: https://help.steampowered.com/uk/faqs/view/21A6-7C93-6CFE-100B

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-23

Як цитувати

Давидова, І. В., & Білошкурський, М. М. (2023). ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ У ОНЛАЙН-ВІДЕОІГРАХ ЯК СПОСІБ ПРИХОВАТИ КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ. Lex Sportiva, (2), 10–17. https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2023.2.2

Номер

Розділ

Статті