ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАКТИК СПОРТУ – ГОЛОВНІ ТРЕНДИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2022.1.1

Ключові слова:

спорт, професійний спорт, професійний спортсмен, професійна спортивна ліга, спортивне право

Анотація

Автори статті дослідили поняття, ознаки і функції професійного спорту, а також визначили головні тенденції розвитку європейського професійного спорту і його місце в системі професійного спорту загалом. У статті зроблено висновок про підвищення ролі професійного спорту і спорту загалом в житті сучасного суспільства. На думку авторів, сучасний спорт не сприймається вже у своєму первинному значенні як "гра" або "розвага". Спорт – це важливий соціальний і соціально-культурний феномен, який інтегрує до основних галузей людської діяльності, таких як освіта, політика, економіка, культура, релігія. Окрім того, беззаперечним є інтенсивний розвиток спорту як самостійного соціального інституту і посилення його впливу на виховання та соціалізацію особистості, формування відповідного стилю життя та поведінки. Серед головних напрямів розвитку професійного спорту фахівці виділяють спортивно-комерційний і комерційно-спортивний. В основі спортивно-комерційного напряму, що є характерним для європейського спорту, є спортивний результат і гострота спортивної боротьби. Натомість, в північно-американському професійному спорті, який представляє комерційно-спортивний напрям, основною метою є отримання максимальних прибутків, а спортивний результат розглядається як засіб досягнення мети, а отже професійний спорт визначається як специфічна сфера бізнесу, де товаром є видовище, що вироблено за участі всіх команд ліги. В сучасному європейському професійному спорті спостерігається тенденція до запозичення північно-американського досвіду у побудові системи змагань і веденні спортивного бізнесу. Використання досвіду північно-американського професійного спорту розповсюджується і на систему змагань, а саме поширенні практики утворення національних закритих професійних ліг. Таким чином, в європейському професійному спорті спостерігається перехід до системи змагань, характерної для провідних північно-американських ліг. Нормативно-правовими тенденціями розвитку європейського професійного спорту є подальше застосування прецедентного права та використання арбітражного суду для розв’язання суперечок. Автори статті підсумовують своє дослідження висновком щодо необхідності подальшого розвитку спортивного права у зв’язку із постійним ускладненням відносин у сфері професійного спорту і потребою їх нормативного упорядкування.

Посилання

Тер-Ованесян А. А. Спорт. Обучение, тренировка, воспитание. Москва, 1967. 208 с.

Платонов В. Н. Теория спорта. Под ред. проф. Платонова В. Н. Киев : Вища школа, Головное изд-во, 1987. 424 с.

Келлер В. С. Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів. Львів : Українська Спортивна Асоціація, 1993. 270 с.

Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте : учебник для студентов вузов физического воспитания и спорта. Киев : Олимпийская лит., 1997. 584 с.

Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов. Киев : Олимпийская литература, 1999. 320 с.

Матвеев С., Борисова О., Когут И., Гончаренко Е., Маринич В. Особенности возникновения новых форм двигательной активности. 2013. 2(12). С. 3–9.

European sports charter. URL: https://rm.coe.int/recommendation-cm-rec-2021-5-on-the-revision-of-the-europeansport-cha/1680a43914 (дата звернення: 03.02.2022).

Про фізичну культуру і спорт : Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text (дата звернення: 01.02.2022).

Нерода Н. В. Організаційні та правові засади європейського професійного спорту : дис. … канд. з фіз. виховання і спорту : 24.00.01. Львів, 2018. 232 с.

Профессиональный спорт : учебник для вузов. Под ред. С. И. Гуськова, В. Н. Платонова. Киев : Олимпийская лит., 2000. 392 с.

Линець М. М. Специфіка бізнесу у професійному спорті. В: Роль фізичної культури і спорту в здоровому способі життя. Тези наук.-практ. конф. Львів, 2001. С. 46–49.

Гуськов С. И. Организационные и социально-экономические основи развития профессионального спорта в США на современном этапе : Автореферат дис… докт. пед. наук. Киев; 1992. 45 с.

Ashcraft, J., Depken, C. The introduction of the reserve clause in major league baseball: Evidence of its impact on select player salaries during the 1880s. Available at SSRN 899390, 2007.

Court of Arbiutration for sport. URL: https://www.tas-cas.org/en/index.html. (дата звернення: 30.01.2022).

Case C-176/96 Jyri Lehtonen and Castors Canada Dry Namur-Braine v Federation Royale des Societes de Basketball and Ligue Belge-Belgische Liga. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A61996CJ0176. (дата звернення: 01.02.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-05

Як цитувати

Бріскін, Ю. А., & Нерода, Н. В. (2022). ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАКТИК СПОРТУ – ГОЛОВНІ ТРЕНДИ. Lex Sportiva, (1), 3–11. https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2022.1.1

Номер

Розділ

Статті