Тіхонова, М. А. (2022). СУБ’ЄКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПОРТИВНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА. Lex Sportiva, (1), 12–19. https://doi.org/10.32782/lexsportiva/2022.1.2